1. Hjem
  2. Arrangement og prosjekter
  3. FSU - Friluftslivets Samarbeidsutvalg i bydelene i Oslo

OOF etablerer FSU i Oslos 15 bydeler

Med støtte og godt samarbeid fra Bymiljøetaten og med bydelene vil OOF, i løpet av 2022, etablere Friluftslivets samarbeidsutvalg  (FSU) i bydelene i Oslo. Bjerke bydel har hatt et FSU i mange år. Rett før jul i 2020 ble FSU etablert i bydelene Østensjø, Grorud, Bjerke og Nordre Aker, i 2021 i Frogner og foreløpig i 2022 er FSU etablert i Nordstrand og Alna bydeler. Våren 2022 vil OOF ha oppstartmøter i de resterende bydelen.

Formålet med FSU

·       Å styrke friluftslivet i bydelene

·       Å ivareta friluftslivsinteressene i arealsaker og andre saker der friluftsliv er involvert

·       Å bidra til økt friluftslivsaktivitet

Les mere her:

Retningslinjer for FSU i Oslo 6april21.pdf