1. Hjem
  2. Arrangement og prosjekter
  3. FSU - Friluftslivets Samarbeidsutvalg i bydelene i Oslo

OOF etablerer FSU i Oslos 15 bydeler

Med støtte og godt samarbeid fra Bymiljøetaten og med bydelene vil OOF, i løpet av 2021, etablere Friluftslivets samarbeidsutvalg  (FSU) i bydelene i Oslo. I 2020 ble FSU etablert i bydelene Østensjø, Grorud, Bjerke og Nordre Aker og i løpet av 2021 vil FSU bli etablert i de øvrige bydeler.

Formålet med FSU

·       Å styrke friluftslivet i bydelene

·       Å ivareta friluftslivsinteressene i arealsaker og andre saker der friluftsliv er involvert

 

·       Å bidra til økt friluftslivsaktivitet

Les mere her:

Retningslinjer for FSU i Oslo 6april21.pdf