Ferieleir for flyktninger

Sted: Kjeholmen

Tid: Uke 26 og 27

 

I samarbeid med Flytkningkontoret i Bærum arrangerer vi feireleir for flyktningfamilier og ungdom med innvandrerbakgrunn. Den første uka er forbeholdt barnefamilier og den andre uka ungdommer. Det er stor variasjon og frihet i aktivitetstilbudet, som legger tilrette for at alle kan oppleve mestring og læring, og muliggjør gode familie- og vennskapsrelasjoner ved å gjøre aktiviteter sammen. Deltakerne får også kunnskap om sikker ferdseli og ved vann, og det er mange som lærer å svømme i løpet av leiren. 

 

For å delta på Ferieleiren - kontakt Flyktningkontoret i Bærum her: https://www.baerum.kommune.no/tjenester/sosiale-tjenester-og-barnevern/introduksjonsprogram-for-flyktninger/