GIS-kurs

Dato: 7. og 14. oktober

Sted: Røde Kors Konferansesenter

Tid: 17:00 - 21:00

Påmelding: https://www.deltager.no/qgis_kurs_1

 

FNF Akershus, FNF Oslo og Oslo og Omland Friluftsråd inviterer med dette natur- og friluftsorganisasjonene i Oslo/Akershus til kurs i QGIS, høsten 2019. Dette er i stor grad det samme grunnkurset vi holdt tidligere i våres - men kan fortsatt være av interesse for tidligere deltagere, om ikke bare som en oppfriskning. Grunnkurset arrangeres to ganger - se linker under – og går over to kvelder.

Det er begrenset til 10 plasser på hvert kurs, så ikke vent for lenge med å melde deg på:) Videresend gjerne invitasjonen innad i organisasjonen til de som kan være interesserte.


Deltakeravgift per kurs: 400,- (dekker lett bevertning for begge kveldene og kursmateriale)

Kurs 1: 07. oktober og 14. oktober - tid: 17:00-21:00. Påmelding: https://www.deltager.no/qgis_kurs_1

Kursdeltaker må stille med egen laptop, og ha installert siste versjon av QGIS.

Hva er QGIS: QGIS er et fritt og gratis geografisk informasjonssystem, hvor man kan vise, redigere, importere og analysere geografisk data (https://no.wikipedia.org/wiki/QGIS). Det er et alternativ til ArcGIS, som er det vanligst brukte geografiske informasjonssystemet i dag, men som koster penger.
Hva kan det brukes til: Kartkompetanse kan komme spesielt godt med i arbeid med høringsuttalelser og innspill. Blant annet for å kunne illustrere og dokumentere alt fra lokaliteter, buffersoner, områdeavgrensninger, sammenhenger, tilstander og alternativer på en klar og tydelig måte.

Kurset arrangeres av Oslo og Omland Friluftsråd, FNF Akershus og FNF Oslo.