Markasamling: Alternative hogstformer i skogbruket

Friluftsliv, naturmangfold og økonomi

Dato: 12. september 2019

Sted: Losby bruk

Tid: 09.00-15.30

Påmelding: FULLBOOKET

Link til program her:  Skogdagen2019.pdf

Det norske Skogselskap og Oslo og Omland Friluftsåd inviterer skogbruket, forvaltnin- gen, beslutningstakere og natur- og friluftslivet til Markasamling på Losby bruk, torsdag 12. september, med tema: Alternative hogstformer i skogbruket.

Formålet med arrangementet er å få belyst alternative hogstformer, som bledningshogst, skjermstillingshogst, småflatehogst o.l. i dagens skogbruk. Hvilke fordeler og ulemper har de forskjellige hogstformene for friluftsliv, naturmangfold og økonomi og hvilken rolle kan hogstformene spille i det framtidige skogbruk.

Samlingen starter kl. 09.00 med befaring i Losby bruks skog. Deretter blir det lunsj på Losby besøksgård. Etter lunsj blir det innlegg fra 7 eksperter på området, før det hele avsluttes med debatt. Programleder er Trygve Enger fra Skogselskapet. 

Skjermbilde 2019-08-19 kl. 16.50.11.png   Skjermbilde 2019-08-19 kl. 16.50.26.png