1. Hjem
  2. Kurs og arrangementer
  3. Gjennomførte arrangementer
  4. Friluftsliv og Fortetting 2019

Friluftsliv og Fortetting

Hvordan sikre turveier, friluftsområder og grønnstruktur i Oslo og Akershus

 

Link til presentasjoner finner du her

 

Dato: 12. februar 2019

Sted: Vega Scene, Oslo

Tid: 09.00 - 16.00

 

Velkommen til Oslo og Omland Friluftsråds seminar om friluftsliv og fortetting på Vega Scene i Oslo. Dette er vinterens arrangement for alle dere som er opptatt av grønne lunger, friluftsliv, aktivitet og trivsel i Oslo og byene og tettstedene i Akershus.

Bakgrunnen for seminaret

I 2015 ble areal og transportplan for Oslo og Akershus vedtatt. Et sentralt punkt her var fortetting i sentrale strøk, langs bane og ved kollektivknutepunkt. OOF ønsker på dette seminaret å belyse hva en slik politikk betyr for befolkningens muligheter for naturopplevelse, rekreasjon, friluftsliv og fysisk aktivitet i nærmiljøet.

Dette handler seminaret om

På seminaret vil du få høre hva forskerne har funnet ut om temaet, du vil få møte sentrale politikere fra Oslo, Asker og Skedsmo og høre deres svar på disse utfordringene, og du vil også få en presentasjon av noen av de mest sentrale planene for fortetting i regionen, nemlig utbyggingen av Hovinbyen i Oslo og den nye planen for utvikling av Lillestrøm sentrum. Selvaag blir utfordret på hva utbyggerne gjør for å sikre et godt nærmiljø og til slutt vil natur- og friluftsorganisasjonene legge fram sine prioriteringer og synspunkter.

Erling Dokk Holm vil lede debattene og stille kritiske spørsmål til deltagerne.

Dette seminaret er for deg!

Oslo og Omland Friluftsråd ønsker alle interesserte velkommen, spesielt representanter fra natur- og friluftsorganisasjonene, vel-foreninger, politikere og representanter fra kommunene som byplanleggere, friluftslivskonsulenter, folkehelsekoordinatorer, utbyggere, entreprenører, arkitekter, landskapsarkitekter o.l.

Program

09.00-09.30    Registrering, myldring og kaffe

09.30-09.40    Åpning

                        ved Hans-Petter Aas, styreleder i OOF

09.40-10.45    Kunnskap om friluftsliv, grønnstruktur og fortetting

·      Forskning på kompakte og tette byer/tettsteder, Elin Børrud, professor i by- og regionplan, NMBU-Ås.

·      Økosystemregnskap i Oslo og Akershus, David Barton, Seniorforsker NINA og Urban EEA-prosjektet.

·      Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Oslo, Johan Hval, Oslo og Omland Friluftsråd              

10.45-12.00    Hvordan sikrer politikerne friluftsliv og grønnstruktur i fortettingsområdene?

·      Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo

·      Ole Jacob Flæten, ordfører i Skedsmo

·      Lene Conradi, ordfører i Asker

·      Debatt: Berg, Flæten, Conradi, Børrud og Barton              

12.00-12.45    Lunsj

12.45-14.20    Hvordan sikrer planene friluftsliv og grønnstruktur i fortettingsområdene?

·      Hvordan sikres grønnstruktur og turveinettverk i Lillestrøm? Kristin Selvig, plan- og bygningssjef i Skedsmo

·      Er Hovinbyen på rett vei? Morten Wasstøl, avd.dir i Plan og bygg i Oslo?

·      Elvenes og bekkenes potensiale i fortettingsområdene i Oslo og Akershus, Per Østvold, leder av Oslo Elveforum.

·      Debatt: Selvig, Wasstøl og Østvold                                                                                                     

14.20-16.00    Dette mener utbyggerne og natur- og friluftslivet

·      20 merkede rundturer i Askers nærmiljø, DNT Asker Turlag

·      Hvordan tar utbyggerne hensyn? Er det markedet som bestemmer? Harald Martin Gjøvåg, utviklingssjef, Selvaag Bolig AS

·      Hva mener friluftslivsorganisasjonene?                                               

·      Skiforeningen, generalsekretær Erik Eide

·      Oslo Idrettskrets, generalsekretær Magne Brekke

·      Oslofjorden Friluftsråd, direktør Rune Svensson

·      DNT Oslo og Omegn, daglig leder Henning Hoff Wikborg

·      Bærum Natur og Friluftsråd, Rigmor Arnkværn

·      Debatt: Utbygger og friluftsorganisasjonene 

Dato: 12. februar 2019

Sted: Vega Scene, Oslo

Tid: 09.00 - 16.00

Påmeldingsavgift:

300,- for student, honnør og frivillige

600,- for øvrige aktører

Link til invitasjon: Vinterkonferanse.pdf

Påmelding: Konferansen er utsolgt, men du kan sette deg på venteliste ved å sende en mail til emilie.oof@friluftsrad.no 

   VinterkonferanseNYTT.jpg