1. Hjem
  2. Arrangementer
  3. Markaloven 10 år 2. april
Markakonferansen - Markaloven 10 år

Dato: 2. april 2019

 

 

Markaloven trådte i kraft i 2009 og har som formål å "fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelser og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål."

Oslo og Omland Friluftsråd inviterer til Markakonferansen 2. april 2019, for å feire og markere at Markaloven fyller 10 år. Hold av datoen. 

Nærmere informasjon kommer.

Link til arrangement på Facebook: https://www.facebook.com/events/453326015192695/