1. Hjem
  2. Kurs og arrangementer
  3. WEBINAR - Kurs i vannforvaltning 11. juni

 

WEBINAR - Kurs i vannforvaltning

Tid:    Torsdag 11. juni, kl. 18:00 – 20:30

Sted:  Webinar

Pris:   Gratis

MELD DEG PÅ HER

Dette kurset er åpent for alle og gir en grunnleggende innføring i temaet vannmiljø, enten det er langs kysten eller vann og vassdrag i innlandet.

Mål:

Det er et mål at de som ønsker å engasjere seg for å sikre miljø- og friluftslivsverdier i kommunal arealplan eller regional vannforvaltningsplan skal føle seg bedre rustet for dette. For ressurspersoner i miljø- og friluftslivsorganisasjoner skal kurset fungere som forberedelse til den høring av vannforvaltningsplaner som er i høst.

Innhold:

Det blir generell info om hvordan det står til med norsk vannmiljø, om våtmarker, bekker, villaks, avrenning, kantvegetasjon og litt om vannkraft og oppdrett. Vi forklarer hva den som ønsker å engasjere seg for bedre vannmiljø kan gjøre. Det blir en «elektronisk omvisning» i Vann-Nett, som er vannforvaltningens database og som viser tilstanden for alle vann, elver, innsjøer og fjorder. Hvis vi har mottatt spørsmål i forkant vil omvisningen delvis basers på disse.

Send inn spørsmål i forkant:

Deltakerne kan gjerne sende inn spørsmål knyttet til tema for kurset i forkant. Send spørsmål til: aasa.renman@sabima.no (bruk gjerne emne: «spm til FNF-kurs»)

Kursholder: 

Kursholder er vannkoordinatorene fra SRN, Norsk Friluftsliv og Sabima: Åsa Renman og Silje Helen Hansen.

 

Kurset arrangeres som et samarbeid mellom Oslo og Omland Friluftsråd, FNF Oslo og FNF Akershus.