1. Hjem
  2. Støtt opprop mot el-sykling på sti i Marka
Støtt opprop mot el-sykling på sti i Marka - headerbildeBildet er hentet fra www.terrengsykkel.no

Støtt opprop mot el-sykling på sti i Marka

Oslo og Omland Friluftsråd har med støtte fra store grunneierne i Marka; Oslo kommune, Løvenskiold Skog og Losby Skog AS, utarbeidet et opprop mot terrengsykling med el-sykkel på stier i Marka.

Hvis din organisasjon ønsker å støtte dette oppropet, så kan dere skrive under på en oppropsliste. Det bør være styreleder/leder som signerer (se link lengre nede).

Nei til el-sykling på stier i Marka

Regjeringen ønsker å endre Markaloven og tillate el-sykling på stier og skogs-/turveier i Marka.

El-sykkelen er et flott og miljøvennlig framkomstmiddel som er i ferd med å bre seg i samfunnet. Sykkelen brukes som transportmiddel til jobb, fritid og rekreasjon og åpner for muligheter til nye brukergrupper.

Vi synes det derfor er både naturlig og gledelig at regjeringen åpner for at el-syklene også kan brukes på skogs- og turveier i Marka. Marka er et ”døgnåpent apotek” som ved denne lovendringen kan åpne for at flere kommer seg ut i frisk luft og kanskje oppdage nye spennende steder lengre inn i Marka. Vi heier på dette forslaget til lovendring.

Det at Regjeringen åpner for el-sykling på stier også, synes vi derimot er et veldig dårlig og overraskende forslag. Da forslaget til endring om el-sykler ble sendt ut på høring sto det at el-sykling på stier ikke skulle tillates. Nesten alle som svarte på høringene var enige i at el-sykling på stier var noe man ikke ønsket. Overraskelsen var derfor stor da forslaget fra regjeringen kom, og det ble åpnet for el-sykling også på stier.

Marka skal være et fristed for alle brukergrupper, i alle aldre og man skal trives og føle seg trygg når man er ute. Stiene er sårbare i forhold til slitasje, og ved å åpne for el-sykling på stier så vil flere sykle på stiene og dermed vil slitasjen øke i tillegg til at det blir flere flerbrukskonflikter. El-syklene er i rivende teknisk utvikling, noe som medfører at de vil gå raskere og fremkommeligheten vil økes betraktelig. El-syklene vil fremdeles ha maksfart på 25 km/t, men det er en høy fart når syklister møter gående og vil være en stressfaktor for mange av de som ferdes på stiene. Fremtidens el-sykler vil være like håndterbare som vanlig sykler er nå, dagens el-sykler er det nesten allerede. Vi synes også at et føre-var-prinsipp er viktig i denne saken.

Regjeringen bruker som argument at det vil være vanskelig å håndheve et slikt forbud. Det vil være enda vanskeligere å håndheve et forbud mot el-sykler uten fartssperre på 25 km/t dersom lovlige el-sykler slippes til på stiene. Man kan lett oppheve fartsgrensen på el-syklene og da kan de lett oppnå høye hastigheter. Dette ønsker vi ikke på stiene i Marka.

Markaorganisasjonene og sykkelklubbene har et felles sykkelforum hvor man møtes og finner fram til gode løsninger på syklingen i Marka. Det er kampanjer som ”Sykle med hue – vis hensyn”, og sykkelklubbene og sykkelorganisasjonene driver et utstrakt holdningsarbeid blant medlemmene. Magasinet ”Terrengsykkel.no” driver et utstrakt holdningsarbeid blant leserne. Et forbud om el-sykling på stier er vi trygge på blir akseptert og respektert blant syklistene.

Det er også viktig å ha med seg at det er ingen store brukergrupper som sloss for denne endringen og vi mener at endringsforslaget står i sterk kontrast til at Marka skal være et fristed for de 1,2 millioner innbyggerne som sokner til disse fantastiske områdene.

De store grunneierne i Marka ; Oslo kommune, Løvenskiold Skog, Losby Bruk AS samt Oslo og Omland Friluftsråd, som representerer de fleste markaorganisasjonene, står sammen om å be regjeringen å snu i denne saken. Vi heier på forslaget om å tillate el-sykling på skogs- og turveier, men vi sier et tydelig nei til at det skal være tillatt å bruke el-sykler på stier.

 

Oslo, 10. desember 2018

 

Oslo kommune

Løvenskiold Skog

Losby Bruk AS

Oslo og Omland Friluftsråd

Hvis din organisasjon ønsker å støtte oppropet, signer her:

https://docs.google.com/forms/d/1OifGO14Rg1Eb9401GwJ9WNuOwlia8LXSTdeL6YdT_u8/viewform?edit_requested=true

 

 Bildet over er hentet fra https://www.terrengsykkel.no/