1. Hjem
 2. Dammer til besvær?
Dammer til besvær? - headerbilde Høldippeldammen. Foto: Pixabay

STORT DAM-MØTE PÅ LILLESTRØM

Tid:                        tirsdag 30. januar, kl. 17:00 – 20:00

Sted:                     Lillestrøm Kultursenter, Kirkegata 11, 2000 Lillestrøm 

Servering:             Wraps, kaffe, isvann.

PÅMELDING:        via denne linken innen fredag 26. januar.

Følgende deltar med innlegg:

 • Nedre Romerike Vannverk, NVE, Østmarkas Venner/Rælingen friluftsråd, FRINI, Naturvernforbundet i Fet, Lørenskog kommune og Akershus Fylkeskommune.

NVE har mottatt søknader fra Nedre Romerike Vannverk AS om tillatelse til å legge ned 20 dammer i 12 vann i Nittedal og på Romerike. Det gjelder følgende dammer: 

Østmarka (Rælingen og Lørenskog):

 • Østbyputten -  vannstanden senkes med 7 meter og overflatearealet reduseres fra 60 dekar til en bekk.
 • Åmodtdammen – vannstanden senkes med 6 meter og overflateareal reduseres fra 170 dekar til 50 dekar (29 %).
 • Ramstadsjøen – vannstanden senkes med 2 meter og overflateareal reduseres fra 370 dekar til 200 dekar (54 % igjen av vannet).

Nittedal (Nordmarka og Romeriksåsen)

 • Holnippeldammen – vannstanden senkes med 20 meter og overflatearealet reduseres fra 57 dekar til en bekk.
 • Øvre Ryggevann – Vannstanden senkes med 5 meter og overflatearealet reduseres fra 150 dekar til 100 dekar (67 %)
 • Nedre Ryggevann – Vannstanden senkes med 2 meter og overflatearealet reduseres fra 74 dekar til 40 dekar (54 %).

Fet/Sørum/Skedsmo

 • Lunderås dam – Vannstanden senkes med 7 meter og overflatearealet reduseres fra 57 dekar til en bekk.
 • Sennerud dam – Vannstanden senkes med 5 meter og overflatearealet reduseres fra 57 dekar til en bekk.
 • Bæreggtjern – Vanstanden senkes med x meter og overflatearealet reduseres fra 30 dekar til en bekk.
 • Tientjern – Vannstanden senkes med 3 meter og overflatearealet reduseres fra 41 dekar til 35 dekar (85 %).
 • Lundertjern – Vannstanden senkes med 0,25 meter og overflatearealet reduseres fra 75 dekar til 70 dekar (93%).
 • Abbortjern – Vannstanden senkes med 0,5 meter og overflatearealet reduseres ikke (25 dekar) pga terskel i tjernet. 

Se totaloversikt over hvilke dammer på NVE sine nettsider (velg «Akershus» og «På høring»). Saken er på høring til 3. april.