1. Hjem
  2. Emilie Forbes Holmen
  3. Studentene får beholde fotballbanen sin
Studentene får beholde fotballbanen sin - headerbilde

Studenter får beholde fotballbanen sin

Dropper studentboliger ved planlagt turvei-bro over Ring 3 ved Gaustad/Sogn Hagekoloni

Etter en befaring med byutviklingskomiteen i Oslo, kom det fram at både politikere, Plan og bygg og utbygger er enige om å droppe den omfattende planen for bygging av studentboliger på studentenes egen fotballbane ved Studentsamskipnaden i Oslo. Årsaken er at en ikke finner erstatningsareal for fotballbanen i nærområdet.

Utbyggingen ville også ha kunnet påvirke den planlagte og regulerte traseen og turvei-broen for turvei B5 mellom Gaustad og Sogn Hagekoloni. I brosaken venter vi på at Statsbygg skal stikke spaden i jorda. Rekkefølgebestemmelser for Gaustad/Rikshospitalet-utbyggingen pålegger nemlig en gangbro her før utbygging kan starte.

Etter befaringen med byutviklingskomiteen ble OOFs rådgiver Johan Hval med representanter for Naturvernforbundet Oslo Nord og Blindern Vel med på en befaring og diskusjon rundt turvei B5 som jo er planlagt fra Vestgrensen/Sogn Hagekoloni, over Ring 3 og opp gennom Gaustadskogen til Kringsjå, Gaustadjordene og videre til Sognsvann og Marka.

 

Oslo og Omland Friluftsråd vil følge saken om turvei B5 nøye videre.

B5A&B.jpg  IMG_1487.jpg

Venstre: Kart over planlagt turvei. Høyre: Paul Hofseth fra Naturvernforbundet Oslo Nord, Unni Eriksen og Jo C. Bruusgaard fra Blindern vel og Åke Hartmann fra Naturvernforbundet Oslo Nord.