Hvert år arrangeres Markadagen ved Skullerudstua i Oslo. Dette er en dag fyllt med bålhygge, lek og moro i snøen, og lære om natur, dyr og friluftsliv ved Skullerudstua. Arrangementet er gratis og for barn, unge og voksne. Markadagen arrangeres hvert år i mars, og neste arrangement blir mars 2023. 

Noe av det du kan prøve ved markadagen er:

- Hygge rundt bålet med gratis kaffe

- Skileik med instruktør

- Snøforming

- Aking

- Spikking

- Hest og kjerre

- Fuglekasse snekring