ØNSKER DU Å BIDRA MED FRILUFTSLIV I UNDERVISNINGSSAMMENHENG?

Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) ønsker å komme i kontakt med eldre i Oslo og Viken som vil hjelpe til med sesongbaserte friluftsaktiviteter sammen med våre aktivitetsledere. Hver uke gjennom skoleåret har vi dagsopplegg for forskjellige mottak- og voksenopplæringsklasser. Gjennom prosjektet “introduksjon til friluftsliv” får barn, ungdom og voksne i norskopplæring deltatt på våre aktiviteter utendørs.

Nå ønsker vi å samle et team med frivillige eldre som brenner for friluftsliv, folkehelse og inkludering, og som vil bistå vårt arbeid! Eksempelvis trenger vi frivillige til å lage mat på bålet, hjelpe til med kano, ski eller fiske, sanke ville vekster, og å være med klassene på fotturer i Marka. Mulighetene her er mange! Hvor mye du skal bidra, avhenger av dine ønsker.

Praktisk informasjon

Sted: På Frognerseteren Friluftssenter, og på forskjellige steder i Oslo og Viken

Tid: Aktivitetene gjennomføres på dagtid, i ordinær skoletid

Opplæring: Frivillige vil få opplæring av våre aktivitetsledere både i aktiviteter og med sikkerhet

 

Er du interessert eller har du spørsmål?

Kontakt prosjektleder Bent Martinsen (tlf. 408 50 358, bent.oof@friluftsrad.no)