1. Hjem
  2. Arrangement og prosjekter

Arrangementer:

Årsmøtet 2021:                                               7. juni

Valg21 - Friluftslivsdebatt:                       7. juni

Jubileumskonferanse - OOF 85 år     26. oktober

Arrangementer (Gjennomført)

 

Prosjekter:

FSU (Friluftslivets samarbeidsutvalg i bydelene i Oslo)

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Oslo (Gjennomført)