1. Hjem
  2. Om OOF
  3. Hvem er OOF?

Om OOF

Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) ble etablert i 1936 og har siden den gang arbeidet kontinuerlig med marka-, friluftslivs- og naturvernspørsmål. I dette arbeidet ligger sikring og bruk av friluftsområder både i Viken og Oslo. OOF arbeider for at alle kan drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig.

Vår visjon er "Friluftsliv for alle" og våre 5 arbeidsområder er:

1. Marka - markagrensa

2. Byggesonen - grøntstruktur

3. Opplæring og aktivitet – brukere som trenger det mest.

4. Friluftslivets økonomiske rammebetingelser

5. OOF’s organisasjon – kompetanse – økonomi

 

OOF er en paraplyorganisasjon for 42 naturvern- og friluftslivsorganisasjoner, velforbund og idrettsorganisasjoner. I tillegg er 14 kommuner og to fylkeskommuner medlemmer.

 

Her er administrasjonen:

Personalet.jpg

Fra venstre: Bent Martinsen, Anne Marie Dalen, Johan Hval, Emilie Forbes Holmen (sluttet 1. oktober 2019) og Tom Fremstad