1. Hjem
  2. Om OOF
  3. Høringsuttalelser

Høringsuttalelser 2023:

Høring Østmarka nasjonalpark.OOF. 27.02.23

Høringsuttalelser 2022:

Høring - Styringsdokument for gjenåpning av bekker og elver i Oslo kommune (Oslo Elveforum og OOF)

Høringsuttalelser 2021:

Høring_OOF_KartleggVerdsett_Oslo 29jan21.pdf

Brev KLD Dammer Marka OOF 11jan21.pdf

Høring_OOF_Oslo_KommunplanArealdelPlanprogram_8feb21.pdf

OOF_høring_Bærum_KommunplanSamfunnsdel_29mars21.pdf

OOF_høring_Steinshøgda_15april21.pdf

OOF_Høring_Lillestrøm kommuneplan planprogram arealstrategi_27mai20.pdf

Klage Vedtak Gyrihaugen 10sept21 (1).pdf

OOF_Høring_Lørenskog planprogram arealdel_21oktober21.pdf

OOF_Høring_NordreFollo kommuneplan planprogram arealdel_29oktober21.pdf

OOF_Høring_Viken_Regional friluftskartlegg_11okt21.pdf

Høring_OOF_Frivillighetsstrategi_Viken_31des21.pdf

04.01.22_Uttalelse Jølsen Næringspark[2].pdf

Høringsuttalelser 2020:

Høringsuttalelse til Kommuneplan for Asker 2020-2032, samfunnsdelen, 30. januar 2020

Høringsuttalelse til forvaltningsplan for Østensjøområdet miljløpark 2020-2030, 17. februar 2020

Høring_KVU_veiforbindelse_øst_16032020_FNF_med-vedlegg.pdf

Høringsuttalelse til Kommuneplanens samfunnsdel for Lillestrøm 2020-2031, 26. mars 2020

Brev til OOFs medlemsorganisasjoner angående koronasituasjonen, 2. april 2020

Brev til OOFs medlemskommuner angående koronasituasjonen, 2. april 2020

Høringsuttalelse til Bærum kommunes Planstrategi 2019-2023, med Planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel, 8. april 2020

Høringsuttalelse til Behovsplan for idrett og friluftsliv 2021–2030, i Oslo kommune, 28. april 2020

Høringsuttalelse til Reguleringsplan for Losby Gods, 30. april 2020

Høringsuttalelse til Oppstart av verneprosess for 4 skogområder i Viken, 30. april 2020 

Høringsuttalelse til Oslo kommunes Planstrategi 2020-2023, 27. august 2020

Høringsuttalelse til Kommuneplanens samfunnsdel for Lørenskog 2020, 11. september 2020

Høringsuttalelse til Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2020-2024, 1. oktober 2020-2024

Høringsuttalelse_OOF_8verneområder Viken 30nov20.pdf

OOF_Høring_ØstmNasjPark_18des20.pdf

Høringsuttalelser 2019:

Høringsuttalelse til reguleringsplan for Regional sikkerhetsavdeling på Ila i Marka, 11. desember 2019

Høringsuttalelse til Konsesjonssøknad for Ny strømforbindelse Hamang – Bærum – Smestad, 11. desember 2019

Høringsuttalelse til behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Oslo 2020-2030

Høringsuttalelse til Verneplaner for Verneområder i skog  i Oslo og Akershus, 25. juni 2019

Høringsuttalelse til Varsel om oppstart av planarbeid for Turvei i Vestmarka, 26. juni 2019

Høring_OOF_Grefsenkoll-Trollvann_3juni19.pdf

Nye Verneområder Oslo Akershus 10april19.pdf

Ny vannforsyning Oslo Huseby_18mars19.pdf

Ny vannforsyning Oslo_Planprogram_19mars19.pdf

Sognsvann_Rulleskianlegg_19feb19.pdf

Klimastrategi_Oslo_25jan19.pdf

Nye Verneforskrifer_Frilufts_Landskap_20jan19.pdf

RevRegPlan_Ringeriksbanen_9jan19.pdf

 

Høringsuttalelser 2018:

Ny vannforsyning Oslo_Planprogram_mars18.pdf

Gaustad Rikshospitalet Planprogram_mars18.pdf

FreesbeeBane Rælingen_26april18.pdf

4 Verneområder Marka og Oppegård_aug2018.pdf

Utvidelse Steinskogen_feb18.pdf

Behovsplan Oslo Friluftsliv rullering_april18.pdf

NYE Verneområder i Marka 2018_april18.pdf

Om_Liåsen_jan18.pdf

Om_Naturreservat_Eine_Røverkollen_mars18.pdf

Høldippelen_Høring_april18.pdf

Klage på vedtak hogstmelding_februar18.pdf

  utsikt1200x800.jpg

Foto: Emilie Forbes Holmen