Her vil de lage kulturfest for folket

Politikerne i Malvik vil samle innbyggerne og fylle Midtsandtangen med lokal kultur.

Gapahukens dag i dag

Ta en tur i det fine høstværet! Du finner dem over hele Norge. Enkle byggverk som gir ly mot uvær, og mulighet til å ta en rast og en hyggelig prat.

Overraskende besøkstall ved instagramfavoritt

2020 er «annerledes-året» – også for friluftsturismen. Besøkstallene for ulike turmål i Vest-Lofoten forbauser.

Har merket over 10 mil løyper: – Vi har sett en forandring i hvordan fjellet blir brukt

De har satt opp over 170 skilt, og merket over ti mil løyper i gamle Ballangen kommune. Til sammen er det brukt nesten 400.000 kroner.

Nøkkeltall for OOF
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
medlemsorganisasjoner
0
medlemskommuner
0
deltakere på Opplæring i Friluftsliv årlig
0
påmeldte til Flerkulturell Friluftsfest

OOFs arbeidsområder:

Marka: OOF skal sikre og ta vare på Marka og markagrensa, dens natur og kulturverdier. 

Byggesonen: OOF skal arbeide for å sikre at befolkningen har god adgang til turveier, attraktive friluftsområder og uberørt natur i sine nærområder.

Opplæring og aktivitet: OOF skal arbeide for å utjevne forskjeller i kunnskap om og ferdigheter i friluftsliv, ved å tilby friluftslivsopplæring og -arrangementer for brukere som trenger det mest.

Friluftslivets økonomiske rammebetingelser: OOF skal arbeide for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for friluftslivet i regionen.