202.500 kroner til lokale turstiprosjekt

Seks lag og foreninger er blitt tildelt til sammen 202.500 kroner til ulike turstiprosjekt i Lister-regionen for inneværende år.

Tre helsetiltak får støtte

57.000 kroner er det som tilfaller folkehelsetiltak i Vesterålen i denne omgang. Totalt har Nordland fylkeskommune bevilget 1,1 millioner kroner fordelt på 40 ulike helsetiltak i Nordland.

En million kroner til turstiprosjekter

Vennesla turstigruppe er blant de to mottakerne som har fått den største summen.

Hå kommune tabbet seg ut. Må legge ut avstemning på ny

Haugstadskogen ble kåret til vinner i Hå kommunes avstemning. Kommunen hadde bare glemt en viktig ting.

Nøkkeltall for OOF
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
medlemsorganisasjoner
0
medlemskommuner
0
deltakere på Opplæring i Friluftsliv årlig
0
påmeldte til Flerkulturell Friluftsfest

OOFs arbeidsområder:

Marka: OOF skal sikre og ta vare på Marka og markagrensa, dens natur og kulturverdier. 

Byggesonen: OOF skal arbeide for å sikre at befolkningen har god adgang til turveier, attraktive friluftsområder og uberørt natur i sine nærområder.

Opplæring og aktivitet: OOF skal arbeide for å utjevne forskjeller i kunnskap om og ferdigheter i friluftsliv, ved å tilby friluftslivsopplæring og -arrangementer for brukere som trenger det mest.

Friluftslivets økonomiske rammebetingelser: OOF skal arbeide for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for friluftslivet i regionen.