Ønsker å vedlikeholde stien – nå blir det en del helikoptertrafikk

Jæren friluftsråd ønsker nå å gjøre arbeid ved friluftsgården Mån. I forbindelse med at de ønsker å utbedre stien, søker friluftsrådet om tolv helikopterturer i perioden i løpet av de neste tre årene.

De ville vite om det er lov å gå over flere eksklusive Tjøme-eiendommer - her er svaret: - Skal de stå på torvet og rope ut om dette?

Alle var ikke like positive til det Færder kommune hadde kommet fram til om lovlig ferdsel over flere sjønære eiendommer i Flekkenveien.

Hevlin (19) og Matvii (18) ryddar byen til jul

Flora vidaregåande skule har funne si eiga oppskrift for å lukkast med Operasjon Dagsverk. Deltakinga er no mykje større enn den var tidleg på 2000-talet.

Sparebank 1 med gavedryss

Idrettslag og speidergruppe i Lyngdal kunne gå fra gavedrysset litt rikere enn da de kom. Det kunne også Lyngdal By og Norsk forening for utviklingshemmede i Lyngdalsregionen gjøre.

Nøkkeltall for OOF
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
medlemsorganisasjoner
0
medlemskommuner
0
deltakere på Opplæring i Friluftsliv årlig
0
påmeldte til Flerkulturell Friluftsfest

OOFs arbeidsområder:

Marka: OOF skal sikre og ta vare på Marka og markagrensa, dens natur og kulturverdier. 

Byggesonen: OOF skal arbeide for å sikre at befolkningen har god adgang til turveier, attraktive friluftsområder og uberørt natur i sine nærområder.

Opplæring og aktivitet: OOF skal arbeide for å utjevne forskjeller i kunnskap om og ferdigheter i friluftsliv, ved å tilby friluftslivsopplæring og -arrangementer for brukere som trenger det mest.

Friluftslivets økonomiske rammebetingelser: OOF skal arbeide for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for friluftslivet i regionen.