Nå kan du gjøre feriekupp: Dobbelt så mange leier ut hyttene sine

Har du ikke spikret ferieplanene? For øyeblikket er det 7000 ledige hytter til leie i Norge bare på Finn.no. I tillegg kommer flere tusen spredd på andre utleieplattformer.

Penger til kyststier i Lillesand og Grimstad

Fylkeskommunen har bevilget 500.000 kroner til kyststier i Lillesand og Grimstad. Det skriver Lillesands-Posten.

150.000 kroner til kyststi i Lillesand sentrum

Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet har enstemmig bevilget 150.000 kroner til Lillesand kommune og arbeidet med kyststi i sentrum.

Reagerer på at folk tar seg til rette på kommunal grunn

Friluftsrådgiver Henrik Romsaas reagerer på at mange boligeiere bruker kommunal grunn som «ekstra-areal» for trampoliner, dukkehus og parkeringsplasser.

Nøkkeltall for OOF
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
medlemsorganisasjoner
0
medlemskommuner
0
deltakere på Opplæring i Friluftsliv årlig
0
påmeldte til Flerkulturell Friluftsfest

OOFs arbeidsområder:

Marka: OOF skal sikre og ta vare på Marka og markagrensa, dens natur og kulturverdier. 

Byggesonen: OOF skal arbeide for å sikre at befolkningen har god adgang til turveier, attraktive friluftsområder og uberørt natur i sine nærområder.

Opplæring og aktivitet: OOF skal arbeide for å utjevne forskjeller i kunnskap om og ferdigheter i friluftsliv, ved å tilby friluftslivsopplæring og -arrangementer for brukere som trenger det mest.

Friluftslivets økonomiske rammebetingelser: OOF skal arbeide for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for friluftslivet i regionen.