Foredrag om nasjonalpark i Østmarka

Av Knut Elgsaas, Medlem av Østensjø Eldreuniversitet, Oppsal Publisert:

Trekning av TellTur 2019

Bømlo kommune har trekt vinnarar av TellTur 2019. Dei heldige vinnarane vart Paul Ove Vedøy, Rubbestadneset, minst 10 turar, og for minst 5 turar, Hilde Dueland.

Kommunestyremøte

Det avholdes kommunestyremøte tirsdag 17.desember kl.10:00 i kommunestyresalen på rådhuset.

Nye lamper er gull verdt for friluftsrådet: I vinter kan du selv skru på lyset i Brekko

1,5 millioner kroner har det kostet å få nye LED-lamper i Brekko. Nå er lysene tent, og snøen kan bare komme.

Nøkkeltall for OOF
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
medlemsorganisasjoner
0
medlemskommuner
0
deltakere på Opplæring i Friluftsliv årlig
0
påmeldte til Flerkulturell Friluftsfest

OOFs arbeidsområder:

Marka: OOF skal sikre og ta vare på Marka og markagrensa, dens natur og kulturverdier. 

Byggesonen: OOF skal arbeide for å sikre at befolkningen har god adgang til turveier, attraktive friluftsområder og uberørt natur i sine nærområder.

Opplæring og aktivitet: OOF skal arbeide for å utjevne forskjeller i kunnskap om og ferdigheter i friluftsliv, ved å tilby friluftslivsopplæring og -arrangementer for brukere som trenger det mest.

Friluftslivets økonomiske rammebetingelser: OOF skal arbeide for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for friluftslivet i regionen.