To lokale turar er blant nordmenns favorittar

Den Norske Turistforening (DNT) har kikka på kva som var nordmenns favorittar i turplanleggjaren Ut.no i 2023. Sjå heile lista!

LHL på julevandring til Skailand

LHL Flekkefjord er kjent for sine mange vandringer både i nærmiljøet og til kjente og ukjente mål i Sør-Norge. Julevandringen i år var til Skailand grendehus der det vanket risgrøt og bløtkake. Mest interessant var bildevisning fra hver eneste «Ut på tur». LHL Flekkefjord blir regnet blant de beste i landet!

Anbefaler nye turmål

I fjor var det kulturhistoriske turer i Farsund som ble til bok. Nå er det Kvinesdal som står for tur.

Solkraft i Rakkestad: – Såkalte grå arealer kan være aktuelle

- Å sette klimaendringer opp mot ødeleggelse av natur er feil utgangspunkt, skriver Nina Frydenlund i dette leserinnlegget. Hun er koordinator for 11 frivillige organisasjoner i Østfold, som mener det er en dårlig idé å hogge ned skogen til fordel for solkraftverk

Nøkkeltall for OOF
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
medlemsorganisasjoner
0
medlemskommuner
0
deltakere på Opplæring i Friluftsliv årlig
0
påmeldte til Flerkulturell Friluftsfest

OOFs arbeidsområder:

Marka: OOF skal sikre og ta vare på Marka og markagrensa, dens natur og kulturverdier. 

Byggesonen: OOF skal arbeide for å sikre at befolkningen har god adgang til turveier, attraktive friluftsområder og uberørt natur i sine nærområder.

Opplæring og aktivitet: OOF skal arbeide for å utjevne forskjeller i kunnskap om og ferdigheter i friluftsliv, ved å tilby friluftslivsopplæring og -arrangementer for brukere som trenger det mest.

Friluftslivets økonomiske rammebetingelser: OOF skal arbeide for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for friluftslivet i regionen.