Fikk nytt liv med grønn resept

For 2,5 år siden var jeg sengeliggende 18-20 timer i døgnet. Nå går jeg tur seks-sju dager i uka.

Spiser du disse? Ikke gjør det!

Stillehavsøstersen ble en real folkefiende da dens tilstedeværelse i hopetall ble konstatert for noen år siden. Heldigvis var løsningen enkel; vi kunne spise denne fremmede arten vekk. Nå er derimot myndighetene litt mer nølende i sine anbefalinger.

Tur-Henrik gjør Tromsø bedre

Utfordringene i Tromsø kommune får mye plass i mediene i disse dager. Men mange av svarene på et presset helse- og omsorgstilbud i kommunen ligger i områder som ikke får så mye oppmerksomhet.

Nøkkeltall for OOF
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
medlemsorganisasjoner
0
medlemskommuner
0
deltakere på Opplæring i Friluftsliv årlig
0
påmeldte til Flerkulturell Friluftsfest

OOFs arbeidsområder:

Marka: OOF skal sikre og ta vare på Marka og markagrensa, dens natur og kulturverdier. 

Byggesonen: OOF skal arbeide for å sikre at befolkningen har god adgang til turveier, attraktive friluftsområder og uberørt natur i sine nærområder.

Opplæring og aktivitet: OOF skal arbeide for å utjevne forskjeller i kunnskap om og ferdigheter i friluftsliv, ved å tilby friluftslivsopplæring og -arrangementer for brukere som trenger det mest.

Friluftslivets økonomiske rammebetingelser: OOF skal arbeide for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for friluftslivet i regionen.