Alværnkonflikt: – Blir brygga borte er vi svært bekymret for tilgangen til Steilene

Leder i Nesodden seilforening og leder i Nesodden kystlag er svært bekymret for tilgangen til Steilene hvis Alværn brygge ikke består.

Eirik (32) fikk lederjobben: - Har jobbet i jordbruket siden jeg var 14

Kragerø får igjen egen, lokal leder av jord- og skogbruksavdelingen i kommunen. Eirik Johansen Dobbedal (32) begynner i den nye stillingen 1. februar.

Skal bruke millionbeløp på nye og gamle turstier: – Vi vil ha flere ut på tur i nærmiljøet

Til sammen tre millioner kroner skal brukes på utbedring og etablering av lokale turstier de neste tre årene.

Tilskudd til friluftsaktivitet (lokale og regionale tiltak) 2022

Ordningen skal medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkninga. Søknadsfrist 1. februar 2022. Hvem kan søke?

Nøkkeltall for OOF
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
medlemsorganisasjoner
0
medlemskommuner
0
deltakere på Opplæring i Friluftsliv årlig
0
påmeldte til Flerkulturell Friluftsfest

OOFs arbeidsområder:

Marka: OOF skal sikre og ta vare på Marka og markagrensa, dens natur og kulturverdier. 

Byggesonen: OOF skal arbeide for å sikre at befolkningen har god adgang til turveier, attraktive friluftsområder og uberørt natur i sine nærområder.

Opplæring og aktivitet: OOF skal arbeide for å utjevne forskjeller i kunnskap om og ferdigheter i friluftsliv, ved å tilby friluftslivsopplæring og -arrangementer for brukere som trenger det mest.

Friluftslivets økonomiske rammebetingelser: OOF skal arbeide for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for friluftslivet i regionen.