Fjernet fem tonn piggtråd: – Godt å få fjernet noe som ikke skal være i naturen

En storstilt dugnad fikset på folkekjære områder og fikk bort farlig avfall.

Klarer ikke å bestemme seg om turvei

Politikerne i Bærum slentrer videre på planen om ny turvei gjennom Vestmarka. Flere er på vei til å snu og gå tilbake.

Sliter med gjentakende problem på Tjøme: - Vurderer om vi skal gjøre tiltak

Ofte er det positivt at det gror, men ikke alltid.

Årets StikkUT-premie!

No er det klart for å bestille premie til seg sjølv eller andre som har vore med på Stikk UT!

Nøkkeltall for OOF
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
medlemsorganisasjoner
0
medlemskommuner
0
deltakere på Opplæring i Friluftsliv årlig
0
påmeldte til Flerkulturell Friluftsfest

OOFs arbeidsområder:

Marka: OOF skal sikre og ta vare på Marka og markagrensa, dens natur og kulturverdier. 

Byggesonen: OOF skal arbeide for å sikre at befolkningen har god adgang til turveier, attraktive friluftsområder og uberørt natur i sine nærområder.

Opplæring og aktivitet: OOF skal arbeide for å utjevne forskjeller i kunnskap om og ferdigheter i friluftsliv, ved å tilby friluftslivsopplæring og -arrangementer for brukere som trenger det mest.

Friluftslivets økonomiske rammebetingelser: OOF skal arbeide for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for friluftslivet i regionen.