SE BILDENE: Mellom hus og under trær. Bli med oss til snarveiene på Selfors, Gruben, Åga, Båsmoen og i sentrum. Ja, til og med snarvei til høne finnes i Rana

Det finnes ingen snarvei til lykke, heter det. Lars Solli i Rana kommune og Rebekka Braaten i Polarsirkelen friluftsråd kan muligens være i ferd med å bevise at ordtaket er feil. Kanskje er du en av dem som bruker en av disse snarveiene i byen og omegn ofte, eller kanskje er det på tide at du gjør det? Det håper Rebekka og Lars, fordi det gir miljømessig og personlig gevinst. Å gå litt mer har mye å si for å bedre egen helse på enkelt vis og det kan mindre bilbruk gir mindre utslipp. Bli med oss en kjapp runde på noen av snarveiene våre som går forbi boliger og skau, og leder til skoler, barnehager, busstopper og friområder. God tur!

Kjenner du til disse 20 snarveiene i byen vår? Det gjør Rebekka (43) og Lars (25): – Mange går ikke lengre, de blir kjørt stort sett overalt

Det finnes ingen snarvei til lykke, heter det. Lars Solli og Rebekka Braaten kan muligens være i ferd med å bevise at ordtaket er feil.

Kristin får ungene til å legge vekk telefonen og finne fram brettspillet

Kristin Lund har oppdaget det unike i distriktet. Og vil gi dette til ungene. I fjor ble telefonene lagt vekk, brettspillene kom på bordet og camperne kom seg ut i naturen.

Kommunene skal velge nye representanter til Finnmark friluftsråd

Ettersom det har vært valg og endringer i sammensetningen i kommunene i Finnmark, blir det sikkert endringer i representantskapet til Finnmark friluftsråd.

Nøkkeltall for OOF
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
medlemsorganisasjoner
0
medlemskommuner
0
deltakere på Opplæring i Friluftsliv årlig
0
påmeldte til Flerkulturell Friluftsfest

OOFs arbeidsområder:

Marka: OOF skal sikre og ta vare på Marka og markagrensa, dens natur og kulturverdier. 

Byggesonen: OOF skal arbeide for å sikre at befolkningen har god adgang til turveier, attraktive friluftsområder og uberørt natur i sine nærområder.

Opplæring og aktivitet: OOF skal arbeide for å utjevne forskjeller i kunnskap om og ferdigheter i friluftsliv, ved å tilby friluftslivsopplæring og -arrangementer for brukere som trenger det mest.

Friluftslivets økonomiske rammebetingelser: OOF skal arbeide for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for friluftslivet i regionen.