Denne containeren har påført Ålesund brannvesen store kostnader

Brannvesenet har rykka ut fire gonger til brann i ein bosscontainer på Blimsanden på Giske.

Nå må postkassen saumfares litt ekstra nøye

BARDU/MÅLSELV: De turglade i Indre Troms får i disse dager sommerens kanskje beste gave i postkassene sine. Det er turinfokartene fra Midt-Troms friluftsråd.

Mona skjelles ut på nettet: Noe preller av, men ikke alt. – Jeg blir rett og slett lei meg

Hvaler-ordfører Mona Vauger får i klare ordelag beskjed om at hun har ødelagt feriedrømmene for folk i saken om Storesand. Hun er ikke alene blant politikere om å skjelles ut på nettet.

Salt og gift viser igjen

Langs sykkel og gangstiene i bydelen er det satt opp sperrebånd og skilter som forteller at om- rådet er sprøytet med gift. Vinterens salting har også satt synlige spor på vegetasjonen.

Nøkkeltall for OOF
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
medlemsorganisasjoner
0
medlemskommuner
0
deltakere på Opplæring i Friluftsliv årlig
0
påmeldte til Flerkulturell Friluftsfest

OOFs arbeidsområder:

Marka: OOF skal sikre og ta vare på Marka og markagrensa, dens natur og kulturverdier. 

Byggesonen: OOF skal arbeide for å sikre at befolkningen har god adgang til turveier, attraktive friluftsområder og uberørt natur i sine nærområder.

Opplæring og aktivitet: OOF skal arbeide for å utjevne forskjeller i kunnskap om og ferdigheter i friluftsliv, ved å tilby friluftslivsopplæring og -arrangementer for brukere som trenger det mest.

Friluftslivets økonomiske rammebetingelser: OOF skal arbeide for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for friluftslivet i regionen.