– Langt fra den beste løsningen

De hadde gjort nytten. Men hele tiden hadde molokene også vært små brannfeller. – Folk hadde en lei tendens til å kaste engangsgriller oppi. Nå har vi gjort en endring på de største av områdene våre!

Friluftsrådet om parkering og tilgang til toppturar: - Det er blitt ei mykje større utfordring, og sosiale medium har litt av skulda

Når Dalane friluftsråd skal leggja opp neste års "På topp i Dalane"-program, kjem parkeringskapasitet og tilgang til startpunktet til å styra valet av turmål. - Før var det nok med to-tre parkeringsplassar. Det held ikkje nå, seier Per Frode Sandal i friluftsrådet.

Egil (70) gjekk ti turar på ein dag i fjor: Her er årets poengturar

Er du lysten på ein ny koronaaktivitet? Jæren friluftsråd lokkar med turar med poengsystem.

Stikk UT! Bedrift 2021

Opningsdagen for Stikk UT!-sesongen nærmar seg, og vi gler oss til 1. mai!

Nøkkeltall for OOF
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
medlemsorganisasjoner
0
medlemskommuner
0
deltakere på Opplæring i Friluftsliv årlig
0
påmeldte til Flerkulturell Friluftsfest

OOFs arbeidsområder:

Marka: OOF skal sikre og ta vare på Marka og markagrensa, dens natur og kulturverdier. 

Byggesonen: OOF skal arbeide for å sikre at befolkningen har god adgang til turveier, attraktive friluftsområder og uberørt natur i sine nærområder.

Opplæring og aktivitet: OOF skal arbeide for å utjevne forskjeller i kunnskap om og ferdigheter i friluftsliv, ved å tilby friluftslivsopplæring og -arrangementer for brukere som trenger det mest.

Friluftslivets økonomiske rammebetingelser: OOF skal arbeide for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for friluftslivet i regionen.