Dramaet i Holmestrand gjør at Bergen fjerner badeflåter

Badeflåteveltingen på Dulpen 15. juni, får ettervirkninger i resten av landet. I Bergen har friluftsrådet nå bestemt seg for å fjerne flere populære flåter.

Rusmisbrukere rydder kysten

Oppryddingen langs Oslofjorden pågår for fullt. Mange av dem som bidrar er frivillige – og håper oppryddingen hjelper dem ut i arbeidslivet.

Friluftsskole på Fjelldal

Skrevet av Silje Elvenes Liseth Publisert 06. juli 2020, Oppdatert 06. juli 2020

Slik yngler kulturkronene

Hver krone som brukes på kultur, gir store ringvirkninger. Å putte penger i kultur gir rett og slett god rente! <br />Som engasjert kultur- og

Nøkkeltall for OOF
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
medlemsorganisasjoner
0
medlemskommuner
0
deltakere på Opplæring i Friluftsliv årlig
0
påmeldte til Flerkulturell Friluftsfest

OOFs arbeidsområder:

Marka: OOF skal sikre og ta vare på Marka og markagrensa, dens natur og kulturverdier. 

Byggesonen: OOF skal arbeide for å sikre at befolkningen har god adgang til turveier, attraktive friluftsområder og uberørt natur i sine nærområder.

Opplæring og aktivitet: OOF skal arbeide for å utjevne forskjeller i kunnskap om og ferdigheter i friluftsliv, ved å tilby friluftslivsopplæring og -arrangementer for brukere som trenger det mest.

Friluftslivets økonomiske rammebetingelser: OOF skal arbeide for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for friluftslivet i regionen.