Gikk 220 turer på Sunnmøre– de fleste på krykker! – Håper jeg kan inspirere andre

– Så lenge det er liv, er det håp, er mottoet til Yaël Pericard. Franskmannen har erfart hvor viktig det er å ikke gi opp, men kjempe videre – selv hvor vanskelig en situasjon eller livet kan virke.

Vil ha "Stikk UT!" til Hareid

I forkant av dei politiske sakene under kommunestyremøtet i Hareid torsdag, gjekk Anja Holstad på talarstolen. Det gjorde ho for å oppmode kommunestyrepolitikarane i Hareid om å få den populære "Stikk UT!"-ordninga til kommunen.

Friluftsrådet Betinget begeistret

Daglig leder Ola Fremo i Friluftsrådet er begeistret over at vegvesenet tar signalene fra folket på alvor. Men han venter med å slippe jubelen løs ti han ser hva det forslaget innebærer.

Alta 10-toppers registrer deg før 1. november

Registrer deg før 1. november og kryss av hvis du vil kjøpe t-skjorte

Nøkkeltall for OOF
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
medlemsorganisasjoner
0
medlemskommuner
0
deltakere på Opplæring i Friluftsliv årlig
0
påmeldte til Flerkulturell Friluftsfest

OOFs arbeidsområder:

Marka: OOF skal sikre og ta vare på Marka og markagrensa, dens natur og kulturverdier. 

Byggesonen: OOF skal arbeide for å sikre at befolkningen har god adgang til turveier, attraktive friluftsområder og uberørt natur i sine nærområder.

Opplæring og aktivitet: OOF skal arbeide for å utjevne forskjeller i kunnskap om og ferdigheter i friluftsliv, ved å tilby friluftslivsopplæring og -arrangementer for brukere som trenger det mest.

Friluftslivets økonomiske rammebetingelser: OOF skal arbeide for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for friluftslivet i regionen.