1. Hjem
  2. Om OOF

Om OOF

Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) ble etablert i 1936 og har siden den gang arbeidet kontinuerlig med marka-, friluftslivs- og naturvernspørsmål. I dette arbeidet ligger sikring og bruk av friluftsområder både i Viken og Oslo. OOF arbeider for at alle kan drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig.

Vår visjon er "Friluftsliv for alle" og våre 5 arbeidsområder er:

1. Marka - markagrensa

2. Byggesonen - grøntstruktur

3. Opplæring og aktivitet – brukere som trenger det mest.

4. Friluftslivets økonomiske rammebetingelser

5. OOF’s organisasjon – kompetanse – økonomi

 

OOF er en paraplyorganisasjon for 42 naturvern- og friluftslivsorganisasjoner, velforbund og idrettsorganisasjoner. I tillegg er 14 kommuner og to fylkeskommuner medlemmer.

 

Her er administrasjonen:

Personalet.jpg

Fra venstre: Bent Martinsen, Anne Marie Dalen (i permisjon), Johan Hval, Emilie Forbes Holmen (sluttet 1. oktober 2019) og Tom Fremstad. Snorre Gimse Storrø ble ansatt høsten 2019 og Victoria Frivold ble ansatt i vikariat våren 2020.