Millionstøtte til friluftslivet i Troms

Så mye får friluftsrådene i Nord-Troms. Hovedutvalg for kultur og helse i Troms fylkeskommune har fordelt fire millioner til tilrettelegging, drift og ferdselsårer i Troms.

– Det satses bredt

Hovedutvalg for kultur og helse har fordelt fire millioner til tilrettelegging, drift og ferdselsårer i Troms.

Tyrkarane har køyrd over 15.000 kilometer for å oppleve Noreg

Det tyrkiske ekteparet Taner og Aliye Silah frå Adana – ikkje langt frå den syriske grensa, drog frå Tyrkia i byrjinga av april for å oppleve Nordkapp.

Ordføreren inviterer til tur 29. mai

Den årlige ordførerturen i år blir en vandring langs Gaula ved Gravråk og Hofstad onsdag 29. mai.

Nøkkeltall for OOF
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
medlemsorganisasjoner
0
medlemskommuner
0
deltakere på Opplæring i Friluftsliv årlig
0
Påmeldte til Flerkulturell Friluftsfest

OOFs arbeidsområder:

Marka: OOF skal sikre og ta vare på Marka og markagrensa, dens natur og kulturverdier. 

Byggesonen: OOF skal arbeide for å sikre at befolkningen har god adgang til turveier, attraktive friluftsområder og uberørt natur i sine nærområder.

Opplæring og aktivitet: OOF skal arbeide for å utjevne forskjeller i kunnskap om og ferdigheter i friluftsliv, ved å tilby friluftslivsopplæring og -arrangementer for brukere som trenger det mest.

Friluftslivets økonomiske rammebetingelser: OOF skal arbeide for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for friluftslivet i regionen.