Midlertidig stans i fisket må til for å få Oslofjorden frisk igjen

Alessandro Astroza fra Sør-Norges Fiskarlag gir i et innlegg i Tønsbergs Blad uttrykk for bekymring for fiskernes fremtid. De burde kanskje heller bekymre seg mer for selve Oslofjorden?

Ny aktivitet på Charlottenlund: – Dette må du prøve!

Etter å ha vært på planen siden 2015 er endelig boule-banen på Charlottenlund gjenopplivet. Onsdag ble den klargjort og åpnet.

Vil ha meninger om ferdselsårer

Ålesund kommune skal utarbeide en plan for «friluftslivets ferdselsårer» og ønsker innspill fra innbyggerne.

Regjeringen må frede fisken i deler av Oslofjorden

Fiskeridirektoratet har nylig lagt fram et forslag om å stoppe fiske og fangst i nasjonalparkene og Indre Oslofjord i 10 år.

Nøkkeltall for OOF
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
medlemsorganisasjoner
0
medlemskommuner
0
deltakere på Opplæring i Friluftsliv årlig
0
Påmeldte til Flerkulturell Friluftsfest

OOFs arbeidsområder:

Marka: OOF skal sikre og ta vare på Marka og markagrensa, dens natur og kulturverdier. 

Byggesonen: OOF skal arbeide for å sikre at befolkningen har god adgang til turveier, attraktive friluftsområder og uberørt natur i sine nærområder.

Opplæring og aktivitet: OOF skal arbeide for å utjevne forskjeller i kunnskap om og ferdigheter i friluftsliv, ved å tilby friluftslivsopplæring og -arrangementer for brukere som trenger det mest.

Friluftslivets økonomiske rammebetingelser: OOF skal arbeide for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for friluftslivet i regionen.