– Unødvendig mykje søppel

Bildekk, brøytestikker, snusboksar og til og med ei saks. Det var noko av «fangsten» då elevane ved Stryn vidaregåande skule plukka søppel i heile kommunen tysdag.

Arrangerer fire gratis ungdomscamper: Vil skape interesse for friluftsliv

Midtre Hålogaland friluftsråd vil arrangere fire ulike ungdomscamper for de mellom 14–18 år med tema som fridykking, fjellklatring, brevandring og aktiv friluftsliv.

– Jobben de gjør er helt enorm

Tirsdag morgen var dugnadsgutta i Uræddløypa på plass for å legge 100 kubikkmeter med flis på den tynnslitte løypa.

Stikk-UT tur til Sandvannet

Skrevet av Janne Johansen Publisert 18. juni 2024, Oppdatert 18. juni 2024

Nøkkeltall for OOF
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
medlemsorganisasjoner
0
medlemskommuner
0
deltakere på Opplæring i Friluftsliv årlig
0
Påmeldte til Flerkulturell Friluftsfest

OOFs arbeidsområder:

Marka: OOF skal sikre og ta vare på Marka og markagrensa, dens natur og kulturverdier. 

Byggesonen: OOF skal arbeide for å sikre at befolkningen har god adgang til turveier, attraktive friluftsområder og uberørt natur i sine nærområder.

Opplæring og aktivitet: OOF skal arbeide for å utjevne forskjeller i kunnskap om og ferdigheter i friluftsliv, ved å tilby friluftslivsopplæring og -arrangementer for brukere som trenger det mest.

Friluftslivets økonomiske rammebetingelser: OOF skal arbeide for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for friluftslivet i regionen.