Facebook.forsidebilde5.jpg

 

Friluftskonferansen 2024 ble gjennomført 5. og 6. juni på Helsfyr Scandic Hotell i Oslo, med over 200 deltakere. Nedenfor finner du programmet til konferansen og PDF-er til alle foredragene under konferansen.  

 

Program Friluftskonferansen 2024

 

Foredragene under konferansen 

 

Dag 1 (5/6): Hvordan styrke naturmangfold og friluftsaktivitet?

Sosiale forskjeller og inaktivitet som folkehelseutfordring - friluftsliv som løsning?
Naturmangfold - et premiss for friluftsliv

 

Dag 2, sesjon A (6/6): Kampen om arealene - hvordan sikre natur- og friluftsområdene?

Hva er de juridiske virkemidlene for å sikre natur- og friluftslivsinteressene?
Kunnskapsgrunnlaget om natur- og friluftsverdiene
Bærekraftig arealforvaltning i kommunene
Oslofjorden - miljø og friluftsliv
Bruk og vern i Marka

 

Dag 2, sesjon B (6/6): Hvordan styrke deltakelsen i friluftsliv?

Barrierer for deltakelse i friluftsliv
Strategier, planer og tiltak for økt friluftslivsdeltakelse
Friluftsliv i skolen - hvordan sikre at alle får nødvendig opplæring i friluftsliv?