1. Hjem
  2. Frivillig

2022 er frivillighetens år- bli gjerne med oss som frivillig!

Ønsker du å bidra som frivillig har vi en rekke prosjekter, arrangementer og opplæringsaktiviteter med behov for frivillig innsats. OOF har blant annet daglig friluftslivsaktiviteter for barn, unge og voksne innvandrere, ferieaktiviteter for barn i Aktivitetsskolen, aktiviteter for friluftssykehuset, og turer sammen med ADHD foreningen. Vi arrangerer blant annet Flerkulturell friluftsfest med stort behov for frivillig innsats, samt stiller vi med aktivitet under Markadagen, frisklivsmarsjen og friluftlivets dag. Om du ønsker å bidra som frivillig ta gjerne kontakt med oss!

Kontaktinformasjon frivillighet:

Marianne Ruud Olsen ( marianne.oof@friluftsrad.no) eller Anne Marie Dalen (annemarie.oof@friluftsrad.no)