1. Hjem
 2. Innholdsrik og suksessfull friluftskonferanse
Innholdsrik og suksessfull friluftskonferanse - headerbilde

Innholdsrik og suksessfull friluftskonferanse

 

God atmosfære, høyt faglig nivå og stinn brakke er en dekkende beskrivelse av Friluftskonferansen 2024. Over 200 påmeldte deltakere, innholdsrike befaringer og over 50 foredragsholdere og debattanter, bidro til at konferansen ble en suksess.

Hvordan ta vare på naturen? Hvordan styrke deltakelsen i friluftsliv? Dette er to viktige spørsmål som satte rammene for Friluftskonferansen 2024.

- " Konferansen satte fokus på utfordringen med å balansere bevaring av naturen samtidig som man tilrettelegger for økt bruk av helsebringende friluftslivsaktiviteter, forteller Hans Petter Aas, styreleder i Oslo og Omland Friluftsråd (OOF)." 

 

Betydning for samfunnsøkonomi

Deltakerne fikk gode faglige innlegg om befolkningens fysiske aktivitet og deltakelse i friluftsliv. I tillegg ble det presentert tall for hvilke store samfunnsøkonomiske gevinster som kan oppnås dersom samfunnet lykkes med å få inaktive i fysisk aktivitet.

Det ble også gitt gode presentasjoner av virkemidler i planarbeid for sikring av natur- og friluftslivsinteresser. Utfordringene i Oslofjorden og erfaringer fra Marka var med å belyse viktigheten av å ta vare på sårbar natur.

- "Foredragene konkretiserte hvordan plan- og bygningsloven og markaloven påvirker forvaltningen av natur og friluftsliv, og ble aktualisert gjennom pågående forskning og regjeringens arbeid med nasjonal handlingsplan for natur, understreker styreleder Aas. " 

Når de gjelder folkehelseperspektivet fremhever generalsekretær i OOF, Reidun Bolsø, at innleggene fra SSB og Helsedirektoratet gjorde inntrykk.

- "SSB fokuserte blant annet på hvem som står utenfor friluftslivet og Helsedirektoratet var tydelig på at vi som samfunn ikke gjør nok for å få de inaktive i fysisk aktivitet. Hanne Johnsrud Fjellheim, fra Unge Funksjonshemmede, gav oss også en påminnelse om at friluftslivet kan gjøre mer for å inkludere personer med funksjonsnedsettelser."

 

Krever samordnet innsats

I tillegg til gode faglige innlegg fikk konferansedeltakerne også innsikt i regjeringens planer og politikk for å ta vare på naturmangfold og styrking av fritidsdeltakelse, deriblant friluftsaktivitet for barn og unge.

- "Vi er glade for at statssekretær Kjersti Bjørnstad fra Klima- og miljødepartementet og statssekretær Erlend Kaldestad Hanstveit fra Kultur- og likestillingsdepartementet kom og presenterte mål og tiltak, sier Bolsø."

Hun legger til at det kreves en samordnet innsats for å ta tak i utfordringene med å ta vare på naturen og sørge for at de inaktive blir fysisk aktive, og at de sosiale forskjellene i friluftslivsdeltakelsen reduseres.

 

Kostnadseffektivt folkehelseprosjekt

Paul Waaler, daglig leder i Friluftsrådenes Landsforbund (FL), sitter igjen med flere lærdommer fra konferansen.

- "Deltakelse i friluftslivet er skjevfordelt, og vi må aktivt jobbe for å få med underrepresenterte grupper, poengterer Waaler."

Han legger til at det er viktig å øke forståelsen for at friluftsorganisasjonene driver et enormt folkehelseprosjekt som på en kostnadseffektiv måte bidrar til å redusere ensomhet, overvekt og fysisk og psykisk sykdom.

 

Økt innsats

Blant deltakerne satt Ole-Jacob Johansen, fylkesråd for kultur, tannhelse og frivillighet i Akershus Fylkeskommune. Johansen påpeker at konferansen er viktig.

- "Den satte natur- og friluftsliv på dagsordenen, hvordan vi blant annet kan øke deltakelsen i friluftsliv og få kunnskap om naturvennlig ferdsel. Dette er superaktuelt inn mot Friluftslivets år 2025, hvor målet er å skape økt innsats med varige effekter. "

 

Under åpen himmel

I tillegg til faglig påfyll ble deltakerne invitert med på spennende og innholdsrike befaringer med kunnskapsrike talspersoner. Etter befaringen ble det festivitas på Frognerseteren Friluftsenter, med utsikt over Oslofjorden.

- "Det ble en herlig, godt organisert avslutning av den første dagen på Frognerseteren Friluftssenter. Områdets historie, OOFs aktiviteter og samarbeid med Erik Sture Larres Stiftelse til Friluftslivets Fremme ble presentert, og deltakerne fikk deilig varm mat, forteller en fornøyd styreleder Aas i OOF."

Aas forteller videre at han med glede har tatt imot stimulerende og positive tilbakemeldinger fra mange av deltagerne.

- "Mitt absolutte inntrykk er at konferansen ble en formidabel suksess, sier en stolt styreleder."

 

Mange bidragsytere

Generalsekretær Bolsø forteller at det har vært mange i sving for å få denne konferansen til å gå på skinner.

- "Med parallelle sesjoner og befaringer til ulike natur- og friluftsområder, er listen over bidragsytere lang, sier en takknemlig generalsekretær."

Hun trekker frem godt samarbeid med Akershus Fylkeskommune, Oslo kommune, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), dyktige fagfolk, politikere og frivillige ildsjeler.

- "Sammen lyktes vi med å få til en fulltegnet konferanse med bred deltakelse fra hele landet, poengterer hun, før hun legger til avslutningsvis:

- Det har vært en ære for Oslo og Omland Friluftsråd å få arrangere årskonferansen til FL i 2024. Vi er svært takknemlige for alt det gode samarbeidet konferansen er tuftet på."

 

Klikk her for:


Om OOF:

 • Oslo og Omland Friluftsråd arrangerte årskonferansen til Friluftsrådenes Landsforbund (FL) i samarbeid med Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og Friluftsrådenes Landsforbund (FL)
 • OOF ble etablert i 1936 og har 14 kommuner og 2 fylkeskommuner som medlemmer, i tillegg til 43 frivillige organisasjoner innen idrett, natur, friluftsliv og nærmiljø.
 • Som paraplyorganisasjon har OOF en viktig oppgave med å spre kunnskap og formidle viktige spørsmål om natur, Marka og friluftsliv.
 • OOFs formål er å arbeide for friluftsliv og naturvern, herunder sikring og bruk av friluftsområder, og at alle kan drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig.

Om Friluftskonferansen 2024:

 • Konferansen fant sted på Scandic Hotell på Helsfyr (Oslo) 5.- 6. juni 2024 og på Frognerseteren Friluftsenter.
 • Hovedtematikkene for konferansen var: (1) Hvordan ta vare på naturen? (2) Hvordan styrke deltakelsen i friluftsliv?
 • Konferansen bød på fire erfaringer med følgende tema: 1) Vassdrag og friluftsliv i Oslo, 2) Fjordby, havnepromenaden og friluftsliv, 3) Fornebu – fra hovedflyplass til 30 000 innbyggere, 4) Østmarka nasjonalpark – Norges mest urbane
 • Det var 218 påmeldte til konferansen.
 • Deltakerne kom fra natur- og friluftsorganisasjoner, friluftsråd (medlemmer av Friluftsrådenes Landsforbund) og fra offentlig forvaltning og høyere utdanning.