Frivillig på Markadagen 2023: Skullerud 19 mars 2023

Oganisasjoner du kan være frivillig for er; 

DNT Oslo og Omegn • FRIGO • Oslo og Omland Friluftsråd • Bymiljøetaten • Det Norske Skogselskap • Naturvernforbundet

Miljøagentene barnas miljøorganisasjon • Østmarkas Venner • Skiforeningen • Statens naturoppsyn • Statsforvalteren i Oslo og Viken

 

Vær frivillig på Markadagen 2023

Eller send mail til: marianne.oof@friluftsrad.no

 

Skjermbilde 2023-03-01 kl. 10.23.25.png