1. Hjem
  2. Opplæring i friluftsliv
  3. Aktiviteter i samarbeid med AD/HD

Aktiviteter i samarbeid med AD/HD foreningen

OOF samarbeider med AD/HD foreningen i Akershus!, der målet er å øke deltagelsen i friluftsaktiviteter for denne målgruppen. 

I 2022 har vi arrangert isfiske på Skjerva på Hadeland. 

Neste arrangement er sommerleier på Kjeholmen i Indre Oslofjord 25.-26.Juni 2022. 

AD/HD foreningen Akershus har ansvar for påmeldingen, så følg med hvis du er medlem.