1. Hjem
  2. Opplæring
  3. Introduksjon til Friluftsliv

Introduksjon til Friluftsliv

Vårt største opplæringstilbud er Introduksjon til Friluftsliv for nyankomne innvandrere i mottaks- og voksenopplæringsklasser. Klassene tilbys inntil fire aktivitetsdager, der elevene deltar i ulike friluftslivsaktiviteter og får varierte naturopplevelser knyttet til de ulike årstidene.

 Årstidenes hovedaktiviteter:

            Vinter:             ski, snøforming, isfiske og aking

            Vår:                 sanking av ville vekster, kanopadling og matlaging på bål

            Sommer:         kanopadling, fisketur, oppdagelsesferd i nærmiljøet

            Høst:               fisketur, høstingstur og matlaging på bål

Alle aktivitetsdagene inkluderer læring om allemannsretten, hensynsfull ferdsel i naturen og felles lunsj rundt bålet.

Formålet med introduksjonstilbudet er:

·      Å gi elevene positive opplevelser og erfaringer med friluftslivet og grunnleggende kunnskap som muliggjør og stimulerer til økt deltagelse i friluftslivet i framtida.

·      Å bidra til at naturen benyttes som arena for læring i norsk språk og samfunn, og blir en naturlig undervisningsarena.

·      Å bidra til økt inkludering og deltagelse i friluftslivet, som trivselsskapende og helsefremmende aktivitet for hele befolkningen.

 

Er du lærer og ønsker mer informasjon om Introduksjon til Friluftsliv, eller vil du melde på klassen din? Send en mail til: bent.oof@friluftsrad.no