1. Hjem
  2. Opplæring i friluftsliv
  3. Ferieleir for flyktningefamilier

Ferieleir for flyktningefamilier, i Bærum

Sted: Kjeholmen

Tid: Uke 25 og 26, 2023

 

I samarbeid med Flytkningkontoret i Bærum arrangerer OOF årlig en feireleir for flyktningfamilier og ungdom med innvandrerbakgrunn ved Kjeholmen. Den første uka er det ungdomsdager mandag, onsdag og fredag, og barnefamilier tirsdag og torsdag. Det er stor variasjon og frihet i aktivitetstilbudet, som legger tilrette for at alle kan oppleve mestring og læring, og muliggjør gode familie- og vennskapsrelasjoner ved å gjøre aktiviteter sammen. Deltakerne får også kunnskap om sikker ferdsel i og ved vann, og det er mange som lærer å svømme i løpet av leiren. 

Kontaktperson i OOF: Bent Martinsen (Bent.oof@friluftsrad.no)

Flyktningkontoret i Bærum: https://www.baerum.kommune.no/tjenester/sosiale-tjenester-og-barnevern/introduksjonsprogram-for-flyktninger/