1. Hjem
  2. Opplæring
  3. Inspirasjonskurs for lærere

Læring i Friluft

LIF1200x800 (1).jpg

Læring i Friluft er et praktisk inspirasjonskurs for lærere og ansatte i AKS og SFO. Kurset er GRATIS og gjør det enklere for deg som ansatt i skolen å gjennomføre læringsaktiviteter ute i friluft, med fokus på virkelighetsnær læring og fysisk aktivitet for elevene. 

Inspirasjonskurs tilpasset din skole

Læring i Friluft er et praktisk kurs for lærere i barneskolen og ansatte i 

SFO i Akershus kommune. Kurset er gratis og gjør det enklere for dere som ansatte i skolen å gjennomføre læringsaktiviteter ute i 

friluft, med fokus på virkelighetsnær læring og fysisk aktivitet for elevene.  Kurset er tilpasset skolenes samlingstid/personalmøter og varer i 1,5 timer.  Kursholderne kommer til skolen deres og bruker skolegården og skolens nærområde for å inspirere til mer og bedre bruk av uteaktiviteter i undervisningen. 

Kurset baserer seg på undervisningsmateriellet Naturen som 

læringsarena, med undervisningsopplegg knyttet opp til kompetansemål i syv ulike fag.  Undervisningsmateriellet vil være tilgjengelig for salg under kursdagene. 

Deltakelse på kurset vil gi personalet ditt: 

- inspirasjon til å bruke skolegården og skolens nærområde mer i læringsarbeidet

- en verktøykasse full av ideer til læringsstøttende aktiviteter tilknyttet kompetansemål i alle fag

- opplevelse av at det er enkelt å gjennomføre læringsaktiviteter utendørs

Erfaringsrike og engasjerte kursholdere

Emilie Forbes Holmen og Anne Marie Dalen er begge to utdannet lærere, og til sammen har de bred erfaring fra læringsarbeid både i skolen og i friluftsliv. Emilie og Anne Marie er engasjerte og inspirerende og møter personalgruppen der de er og er flinke til å se deres behov. 

Praktisk informasjon

Kurset tilbys alle barneskoler i hele Akershus. Vi tilpasser kursinnholdet etter størrelsen på personalet og eventuelle ønsker fra skolen så langt det lar seg gjøre. Vi er tilgjengelig for kurs gjennom høsten 2019, for å avtale et tidspunkt som passer for din skole - send en mail til emilie.oof@friluftsrad.no. 

Vi har begrenset kapasitet, så her er det førstemann til mølla som gjelder.

Kurset arrangeres av Oslo og Omland Friluftsråd med støtte fra Akershus Fylkeskommune

 

 

Vi gleder oss til å høre fra skolen din!