1. Hjem
  2. Opplæring
  3. Inspirasjonskurs for lærere

Læring i Friluft

LIF1200x800 (1).jpg

Læring i Friluft er et praktisk inspirasjonskurs for lærere og ansatte i AKS og SFO. Kurset er GRATIS og gjør det enklere for deg som ansatt i skolen og gjennomføre læringsaktiviteter ute i friluft, med fokus på virkelighetsnær læring og fysisk aktivitet for elevene. Vær klar for en aktiv dag utendørs som gir deg inspirasjon og ideer til mer og bedre bruk av uteaktiviteter i undervisningen, både på tur med elevene eller i skolegården. 

Vi holder to ulike kurs, et for ansatte i AKS og SFO, og et for lærere på småskoletrinnet. Innholdet er noe ulikt i de to forskjellige kursene, men omfatter eksempelvis:

- fysiske fagaktiviteter og uteaktiviteter knyttet opp til kompetansemål i de ulike fagene

-  aktivisering av mindre aktive elever

- samarbeidsaktiviteter

- matlaging på tur, bålfyring og leirplass

- Sikkerhet på tur med store grupper

- Planlegging, forebygging og organisering på tur

Kursets innhold er basert på undervisningsopplegg utviklet av Friluftsrådenes Landsforbund i samarbeid med diverse friluftsråd rundt omkring i landet, blant annet oss i OOF. Disse undervisningsoppleggene ligger gratis på nett, du kan se dem ved å følge lenken: /opplaering/undervisningsideer

Foreløpig er det ikke satt av datoer for kursdager i 2019, men hvis du er interessert i å delta på kurs, ikke nøl med å sende en mail til: annemarie.oof@friluftsrad.no, så gir vi deg beskjed når nye kursdager kommer.