1. Hjem
  2. Opplæring
  3. Inspirasjonskurs for lærere

Læring i Friluft

LIF1200x800 (1).jpg

Læring i Friluft er et praktisk inspirasjonskurs for lærere og ansatte i AKS og SFO. Kurset er GRATIS og gjør det enklere for deg som ansatt i skolen og gjennomføre læringsaktiviteter ute i friluft, med fokus på virkelighetsnær læring og fysisk aktivitet for elevene. Vær klar for en aktiv dag utendørs som gir deg inspirasjon og ideer til mer og bedre bruk av uteaktiviteter i undervisningen, både på tur med elevene eller i skolegården. 

Vi holder to ulike kurs, et for ansatte i AKS og SFO, og et for lærere på småskoletrinnet. Innholdet er noe ulikt i de to forskjellige kursene, men omfatter eksempelvis:

- fysiske fagaktiviteter og uteaktiviteter knyttet opp til kompetansemål i de ulike fagene

-  aktivisering av mindre aktive elever

- samarbeidsaktiviteter

- matlaging på tur, bålfyring og leirplass

- Sikkerhet på tur med store grupper

- Planlegging, forebygging og organisering på tur

Kursets innhold er basert på undervisningsopplegget "Naturen som læringsarena" utviklet av Friluftsrådenes Landsforbund i samarbeid med diverse friluftsråd rundt omkring i landet, blant annet oss i OOF. Disse undervisningsoppleggene ligger gratis på nett, du kan se dem ved å følge lenken: /opplaering/undervisningsideer

 

Kurskalender for våren 2019:

Torsdag 28. mars - AKS

Fredag 29. mars - AKS

Onsdag 3. april - AKS

Mandag 13. mai - AKS

Tirsdag 14. mai - AKS

Onsdag 15. mai - AKS

 

Kursdatoer for høsten 2019 kommer.

 

Ønsker du å delta på kurset Læring i Friluft, eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med emilie.oof@friluftsrad.no