1. Hjem
  2. Opplæring i friluftsliv
  3. Læring i friluft - Inspirasjonskurs for lærere og ansatte i AKS/SFO

Læring i friluft - Inspirasjonskurs for lærere og ansatte i AKS/SFO

LIF1200x800 (1).jpg

Læring i friluft 2020

Vårens Læring i friluft-kurs ble avlyst pga koronasituasjonen.

Høsten 2020 arrangerer vi igjen Læring i friluft-kurs for skoler i Oslo og Viken. 

Har du spørsmål så kontakt hovedansvarlig, Snorre Gimse Storrø, på epost: snorre.oof@friluftsrad.no

Kort om kurset

Læring i Friluft er et praktisk inspirasjonskurs for lærere og ansatte i AKS og SFO. Kurset er GRATIS og gjør det enklere for deg som ansatt i skolen å gjennomføre læringsaktiviteter ute i friluft, med fokus på virkelighetsnær læring og fysisk aktivitet for elevene. Alle læringsaktiviteter er knyttet opp mot kompetansemål i fagene og er hentet fra undervisningsmateriellet Naturen som Læringsarena utviklet av Friluftsrådenes Landsforbund. 

Vi arrangerer både heldagskurs på Frognerseteren Friluftssenter i Oslo med deltakere fra mange ulike skoler, samt kortere kurs ute på skolene som er tilpasset skolens fellestid, der vi kurser hele personalet på en skole.

Deltakelse på kurset vil gi deg: 

- inspirasjon til å bruke skolegården og skolens nærområde mer i læringsarbeidet

- en verktøykasse full av ideer til læringsstøttende aktiviteter tilknyttet kompetansemål i alle fag

- opplevelse av at det er enkelt å gjennomføre læringsaktiviteter utendørs

- tips og triks til å enkelt dra på læringsrike turer med elevene

- opplæring i å lage mat utendørs. 

Interresert i kurs?

Ønsker du å delta på kurset Læring i Friluft, eller ønsker du at vi skal holde kurs på skolen din, så kan du sende en epost til hovedansvarlig, Snorre Gimse Storrø: snorre.oof@friluftsrad.no