1. Hjem
  2. Arrangement og prosjekter
  3. Arrangementer (gjennomførte)
  4. FSU - Friluftslivets Samarbeidsutvalg i bydelene i Oslo

OOF etablerer FSU i Oslos 15 bydeler

Med støtte og godt samarbeid fra Bymiljøetaten og med bydelene vil OOF, i løpet av 2022, etablere Friluftslivets samarbeidsutvalg  (FSU) i bydelene i Oslo. Bjerke bydel har hatt et FSU i mange år, og nå er det etablert FSU-styrer i bydelene Søndre Nordstrand, Nordstrand, Østensjø, Alna, Stovner, Grorud, Nordre Aker, Frogner og Gamle Oslo. OOF vil jobbe videre for å få etablert FSU-styrer i de resterende bydelen.

Formålet med FSU

·       Å styrke friluftslivet i bydelene

·       Å ivareta friluftslivsinteressene i arealsaker og andre saker der friluftsliv er involvert

·       Å bidra til økt friluftslivsaktivitet

Les mere her:

Retningslinjer for FSU i Oslo 6april21.pdf

 

FSU fellesmøte 23. mai

23. mai ble det holdt et FSU fellesmøte på Frognerseteren Friluftssenter. Alle FSU-styrene + organisasjoner fra de resterende bydeler ble invitert. Det var 36 påmeldte fra FSU-styrene og bydelene og 29 møtte opp. Det er OOF godt fornøyde med.

Byråd Sirin Hellevin Stav hadde ikke noen powerpoint til sitt innlegg. 

Her er innleggen fra foredragsholdere (De som har gitt tillatelse): 

Kommuneplanen og hvordan kan FSU jobbe med den? ved Anders Røberg Larsen:

Behovsplanen for idrett og friluftsliv, ved Elisabeth Teinung (BYM):

Godt samspill mellom FSU og bydelen, ved Louise Larsen Dahl (Nordre Aker bydel)

Forslag til handlingsplan for et FSU, ved Tord Bern Hansen (FSU-leder Nordre Aker bydel)