1. Hjem
  2. Opplæring i friluftsliv
  3. Ferieleir for flyktningefamilier

Ferieleir for flyktningefamilier, i Bærum

 

Sted: Kjeholmen
Tid: uke 25,26 eller 27, 2024

 

I samarbeid med flyktningkontoret i Bærum arrangerer OOF årlig en feireleir for flyktningfamilier og ungdom med innvandrerbakgrunn ved Kjeholmen. Den første uka er det ungdomsdager mandag, onsdag og fredag, og barnefamilier tirsdag og torsdag. Det er stor variasjon og frihet i aktivitetstilbudet, som legger tilrette for at alle kan oppleve mestring og læring, og muliggjør gode familie- og vennskapsrelasjoner ved å gjøre aktiviteter sammen. Deltakerne får også kunnskap om sikker ferdsel i og ved vann, og det er mange som lærer å svømme i løpet av leiren.

 

Kontaktperson i OOF: Bent Martinsen (Bent.oof@friluftsrad.no)

Flyktningkontoret i Bærum: https://www.baerum.kommune.no/tjenester/sosiale-tjenester-og-barnevern/introduksjonsprogram-for-flyktninger/