Om Søndre Nordstrand-prosjektet

Det gjøres mye godt helsefremmende arbeid i bydelens regi og gjennom nærmiljøprosjekter som en del av Oslo Sør-satsningen. Men det er fortsatt en stor del av befolkningen som er lite aktive og sliter med livsstilsrelaterte plager. Og det flytter stadig nye mennesker til Søndre Nordstrand som ikke kjenner mulighetene i området og/eller som har noe tradisjon for eller erfaring med friluftsliv og fysisk aktivitet.

Med støtte fra Gjensidige-stiftelsen gjennomfører vi i OOF et pilotprosjekt i bydel Søndre Nordstrand med mål om å bidra til at flere utforsker lavterskel friluftslivsaktiviteter og blir mer fysisk aktive. 

Dette ønsker vi å få til ved å ta del i aktiviteter som foregår i nærmiljøet og som er åpne og tilgjengelige for grupper som ikke allerede har en tilknytning til friluftsliv og fysisk aktivitet gjennom lag og foreninger. Vi har blant annet deltatt på Lysvandringen 18. september 2018, der deltakerne fikk smake på sei i surkål og lage fisketrykk av fisker som kan fanges i nærmiljø.

I uhøstferien arrangerte vi Friluftscamp i samarbeid med UngArena Sør, Osloungdommens motorsenter, Frisklivssentralen og Forbundet Kysten. I løpet av to dager kunne ungdom mellom 12-25 år i tillegg til å nyte god mat på bål også prøve seg på å fiske, padle kano, seile, ro og kjøre ATV.

Den 10.oktober 2018 samarbeider vi med frisklivssentralen om en aktiv dag med god og sunn mat på bål for bydelens barnehager.

Alle våre arrangementer og aktiviteter er gratis, og vi presenterer enkle og morsomme friluftslivsaktiviteter som vi håper skal inspirere til mer fysisk aktivitet. Videre har vi utover høsten  også planlagt å samarbeide med blant annet Frisklivssentralen og Familiesenteret om lavterskel friluftslivsaktiviteter, fysisk aktivitet og  enkel kostholds- og livsstilsveiledning.  

fisketrykk_600x400.jpg       fisketrykk600x400.jpg

Bilder fra Lysvandring i Hvervenbukta. 
Foto: Emilie Forbes Holmen