Velkommen til Idèperm Barn i friluft - digital utgave


"Barn i friluft" er ideer til uteaktitviteter for barnehage, skole, SFO, foreninger og familier. Idèpermen er inndelt i forskjellige temaer. For friluftsrådene er det viktig å legge til rette for friluftsliv for alle. Vi håper denne idèpermen kan være til hjelp for å skape gode friluftsopplevelser for barn. Idéene er markert med hvilken aldersgruppe de passer for.

                                   

      Bilder kategorier alder.jpg

 

Forord

Innledning

Friluftsliv

Uteleker

Natur og Miljø

Kreativitet

- Språk

- Mat ute

- Turforslag

- Tema og prosjekter