1. Hjem
  2. Opplæring i friluftsliv
  3. Undervisningsideer

Undervisningsidéer

 

Friluftsrådene i hele Norge har siden 1999 samarbeidet om å lage undervisningsideer til bruk i barnehage, grunnskole og SFO/AKS.

Undervisningsideene skal gi de ansatte inspirasjon til uteaktiviteter og uteundervisning i alle fag i all slags vær, til alle årstider og i ulike landskap.

 

Her kan du klikke deg frem til undervisningsopplegg som passer etter tema og alderstrinn: 

Høsting

Naturen som læringsarena

Idépermen Barn i Friluft

 

Utover linkene over finnes det et utvalg andre hefter som kan bestilles her: www.friluftsrad.no

 

barnehage1200x800.jpg   fiske1200x800.jpg

Foto: Emilie Forbes Holmen