1. Hjem
  2. Opplæring i friluftsliv
  3. Læring i friluft - kurs for lærere og ansatte i AKS/SFO

Læring i friluft - kurs for lærere og ansatte i AKS/SFO

 

Læring i friluft 2024

Prosjektet er tre-delt. Vi gjennomfører tre forskjellige typer kurs under "paraplyen" læring i friluft. Disse kursene er:

 

  • Inspirasjonskurs 
  • Stedsbasert læring
  • Utdanning i friluft
 
Kort om kursene

 

Læring i Friluft - inspirasjonskurs er et praktisk kurs for lærere og ansatte i AKS og SFO.

Kurset er GRATIS og gjør det enklere for deg som ansatt i skolen å gjennomføre læringsaktiviteter ute i friluft, med fokus på virkelighetsnær læring og fysisk aktivitet for elevene. Alle læringsaktiviteter er knyttet opp mot kompetansemål i fagene og er hentet fra undervisningsmateriellet Naturen som Læringsarena utviklet av Friluftsrådenes Landsforbund. Kurset foregår ute på skolene og er tilpasset skolens fellestid, der vi kurser hele personalet på en skole.

 

Stedsbasert læring er et undervisningsverktøy hvor vi i samarbeid med skoler skal utvikle undervisningsopplegg og læresteder utenfor klasserommet. Dette gjør vi ved å utvikle et ferdig opplegg med utgangspunkt i skolens nærområde og geografi. Verktøyet har som mål å utvikle konkrete læringsopplegg som gjør utendørs undervisning mer tilgjengelig og tilrettelagt for både lærere og elever.

 

Utdanning i friluft er et pilotprosjekt for elever ved barne- og ungdomsarbeider-utdanningen i videregående skoler. Målet er å tilrettelegge kurs for yrkesfagelever som i stor grad begynner jobb i skole og barnehage etter endt utdanning. Kurset er et konkret opplegg som skal gi elevene et verktøy til å kunne undervise utendørs, og skal være et suplement til et utdanningsløp som i stor grad handler om psykisk og fysisk helse blant barn i grunnskolen.

 

Deltakelse på kurset vil gi deg: 

 

  • inspirasjon til å bruke skolegården og skolens nærområde mer i læringsarbeidet
  • en verktøykasse full av ideer til læringsstøttende aktiviteter tilknyttet kompetansemål i alle fag
  • opplevelse av at det er enkelt å gjennomføre læringsaktiviteter utendørs
  • tips og triks til å enkelt dra på læringsrike turer med elevene
  • konkrete undervisningsopplegg tilpasset deres elevgrupper. 


 

Intressert i kurs?

Ønsker du at vi skal holde kurs på skolen din? Da kan du sende en epost til hovedansvarlig, Snorre Gimse Storrø, snorre.oof@friluftsrad.no