Hørt om Planet4B?

 

Dette er et EU-finansiert forskningsprosjekt mellom 16 partnere, universiteter, ideelle organisasjoner og andre fra hele Europa, som Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) sammen med Norsk institutt for naturforskning (NINA) har gleden av å ta del i.

Helt overordnet handler Planet4B om hvordan vi kan ta bedre beslutninger for natur og for mennesker. I den norske delen arbeider vi blant annet med en studie hvor vi ønsker å forstå hvordan barn med funksjonsnedsettelser kan få bedre tilgang til gode naturopplevelser. På sikt er det ønskelig at prosjektet bidrar til endring som styrker inkluderingen av barn og unge med funksjonsnedsettelser i friluftslivet generelt og samtidig bringe frem de stemmene som ofte er underrepresentert i beslutningsprosesser.

OOF var nylig representert på et arbeidsmøte i Nederland, hvor vi har deltatt i erfaringsutveksling på tvers av alle samarbeidspartnerne og fått innblikk i arbeidet som er gjort så langt i de ulike prosjektene.

 

Ønsker du å lese mer? Følg lenken:

https://planet4b.eu/

 

planet4b_funders2.png